Skip to content

Polityka plików cookies

Strona internetowa Kinogram Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Żelazna 51/53, używa plików cookie i innych powiązanych technologii (wszystkie technologie są określane jako „pliki cookie”). W tym dokumencie informujemy o korzystaniu z plików cookie na naszej stronie internetowej.

POJĘCIA:

Plik cookie (inaczej ciasteczka) to mały prosty plik wysyłany wraz ze stronami tej witryny i przechowywany przez przeglądarkę na dysku twardym komputera lub innego urządzenia. Informacje w nich przechowywane mogą zostać zwrócone na nasze serwery lub do serwerów odpowiednich stron trzecich podczas kolejnej wizyty.

Skrypt to fragment kodu programu, który służy do prawidłowego i interaktywnego działania naszej witryny. Ten kod jest wykonywany na naszym serwerze lub na twoim urządzeniu.

ZASTOSOWANIE:

Cookies techniczne lub funkcjonalne

Niektóre pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie niektórych części witryny i poznanie preferencji użytkownika. Te pliki ułatwiają odwiedzanie strony internetowej. W ten sposób nie musisz wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

Cookies analityczne

Używane, aby zoptymalizować korzystanie ze strony internetowej dla naszych użytkowników. Dzięki tym analitycznym plikom cookie uzyskujemy wgląd w korzystanie z naszej witryny. 

Marketingowe / śledzące pliki cookies

Marketingowe / śledzące pliki cookies są plikami cookies (lub innymi formami lokalnego przechowywania) używanymi do stworzenia profilu użytkownika w celu wyświetlania mu reklam lub śledzenia tego użytkownika na tej lub na kilku witrynach w podobnych celach marketingowych. 

ZGODA:

Kiedy odwiedzasz naszą stronę po raz pierwszy, zobaczysz wyskakujące okienko z wyjaśnieniem dotyczącym plików cookie. Po kliknięciu przycisku “Zaakceptuj” wyrażasz zgodę na używanie przez nas kategorii plików cookie i wtyczek wybranych w wyskakującym okienku, jak opisano w tym oświadczeniu dotyczącym plików cookie. Korzystanie z plików cookie może zostać wyłączone za pośrednictwem przeglądarki, ale wówczas strona internetowa może nie działać poprawnie.

WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE I USUWANIE PLIKÓW COOKIE:

Możesz użyć przeglądarki internetowej do automatycznego lub ręcznego usuwania plików cookie. Możesz również określić, że niektóre pliki cookie mogą nie być umieszczane. Inną opcją jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej, tak aby otrzymywać komunikat za każdym razem, gdy plik cookie zostanie umieszczony. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, zapoznaj się z instrukcjami w sekcji pomocy przeglądarki.

Strona internetowa może nie działać poprawnie, jeśli wszystkie pliki cookie są wyłączone. Jeśli usuniesz pliki cookie w swojej przeglądarce, zostaną one ponownie umieszczone po wyrażeniu zgody podczas ponownego odwiedzania naszych stron internetowych.

PRAWA:

Masz prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

  • masz prawo do informacji o celu przetwarzania dane osobowe.
  • masz prawo dostępu do znanych nam danych osobowych.
  • masz prawo do uzupełnienia, poprawienia, usunięcia lub zablokowania danych osobowych w dowolnym momencie.
  • jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych, masz prawo odwołać tę zgodę i usunąć swoje dane osobowe.
  • masz prawo zażądać od administratora wszystkich swoich danych osobowych i przekazać je w całości innemu kontrolerowi.
  • możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Przestrzegamy tego, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania.

W celu skorzystania z tych praw, prosimy o kontakt z nami. W przypadku skargi dotyczącej sposobu postępowania z danymi, prosimy o kontakt. Możesz także złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

DANE KONTAKTOWE:

W przypadku pytań, skarg, reklamacji lub potrzeby kontaktu prosimy o kontakt z nami za pomocą następujących danych kontaktowych: Kinogram Sp. z o.o., ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa, E-mail: bilety@kinogram.pl