Skip to content

Dzieci i młodzież do 18 lat płacą mniej!

W KinoGram codziennie bilety po 25 PLN dla dzieci i młodzieży do lat 18 na seanse do godziny 18.00! Wszystkie tytuły w specjalnej cenie! Można je kupić na stronie i w aplikacji FN.

Przy wejściu na salę poprosimy o okazanie dowodu/ legitymacji potwierdzającej wiek – nie zapomnijcie zabrać ze sobą dokumentu!